Objevte MYPUPA

Zaregistrujte se hned a získejte možnost využívání exkluzivních výhod komunity: zkoušky produktů, speciální nabídky a jednodušší a rychlejší nakupování na našem webu.

Nemáte účet?

Přihlaste se k vašemu profilu

Doprava zdarma u objednávek od 1000 Kč

Doprava zdarma
u objednávek od 1000 Kč

Pracujte pro nás

Chcete-li pracovat pro Pupa Milano, vyplňte formulář níže a pošlete nám svůj životopis.
V případě zájmu Vás bude kontaktovat přímo naše oddělení lidských zdrojů.

INFORMAČNÍ SDĚLENÍ – SPOLUPRACUJTE S NÁMI

Společnost Micys Company S.p.A. („Micys“ nebo „správce osobních údajů“), se sídlem na adrese Monza, Via Appiani 25, a s centrálou na adrese Casatenovo (LC), via de Gasperi 22, DIČ: IT02089840967, daňový kód: 0208984096, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro provincie Monza a Brianza pod č. 02089840967, vás jako správce osobních údajů v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („ZOOÚ“), informuje, že osobní údaje získané z vašeho životopisu, který jste naší společnosti spontánně zaslal(a), budou zpracovávány v souladu s českými právními předpisy obsaženými ve výše uvedeném ZOOÚ a se Zásadami ochrany osobních údajů platnými pro tyto internetové stránky. Uživatel se může rozhodnout poskytnout své osobní údaje obsažené v zaslaném životopise a vyplněné v rámci jiných částí těchto internetových stránek dobrovolně, přičemž je povinen udělit svůj konkrétní informovaný souhlas s jejich zpracováním v souvislosti s činnostmi, které tento souhlas vyžadují, jako například v případě osobních údajů, které mohou být považovány za citlivé. Mezi tyto údaje patří osobní údaje, z nichž je možné získat informace o rasovém či etnickém původu, náboženském, filozofickém či jiném přesvědčení, politických názorech, členství v politických stranách, odborech, sdruženích či organizacích náboženského, filozofického, politického či odborového charakteru, a rovněž osobní údaje, z nichž vyplývají informace o zdravotním stavu a sexuálním životě, zjištěném spáchání či podezření ze spáchání trestných činů či existenci probíhajících řízení a rovněž genetické a biometrické údaje umožňující přímou identifikaci či ověření totožnosti určité osoby. Na základě nepovinného, výslovného a dobrovolného poskytnutí dokumentů a životopisů prostřednictvím těchto internetových stránek či jejich příslušných částí určených pro komunikaci či registraci probíhá shromažďování údajů a adres potřebných pro odpovídání na požadavky a jiných osobních informací obsažených ve sděleních pro téže účely. Veškeré údaje je dovoleno užívat pro účely vyhodnocování a náboru zaměstnanců, přičemž takto jsou oprávněni činit příslušní pracovníci pověření zpracováním údajů správcem osobních údajů, kteří pracují v oddělení administrativy, lidských zdrojů či jiném oddělení společnosti, kterému byl životopis adresován, a případně tak může činit, bude-li to nutné, i zpracovatel osobních údajů řádně jmenovaný v souladu s § 6 ZOOÚ, a to po dobu nezbytnou pro výše uvedené účely a mj. s využitím elektronických prostředků a prostřednictvím internetu. Zpracovatelem osobních údajů je společnost DS GROUP SPA, se sídlem na adrese Via Pompeo Mariani 4, 20128, Milán, jako dodavatel služeb správy a údržby těchto internetových stránek. Aktualizovaný seznam zpracovatelů osobních údajů lze získat na základě jednoduché žádosti zaslané na fyzickou adresu správce osobních údajů. Poskytnutí vašich údajů je dobrovolné, avšak pokud jejich poskytnutí odmítnete, může to znemožnit výše uvedenou činnost. Osoby, jichž se osobní údaje týkají, si mohou kdykoli vyžádat potvrzení o existenci takových údajů a mohou být kdykoli seznámeni s jejich obsahem a původem, mohou si ověřit jejich správnost nebo si vyžádat jejich sloučení, aktualizaci či opravu v souladu s § 21 ZOOÚ. Na základě tohoto článku má subjekt údajů právo požadovat likvidaci, anonymizaci či zablokování údajů, které nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, a vznést v jakémkoli případě z legitimních důvodů námitku proti jejich zpracování. Tyto žádosti je nutné zaslat na fyzickou adresu správce osobních údajů.