Emergency

Centrum mateřství v Anabah v Afghánistánu v údolí Pandžšír.
Jediné specializované a zcela bezplatné zařízení ve velmi rozlehlé oblasti údolí, které vzniklo za účelem poskytování gynekologické a porodní asistence ženám a jejich dětem v zemi, kde je mateřská a kojenecká úmrtnost jednou z nejvyšších na světě.

Podpora Pupa spočívala v přispění k výstavbě Centra a k pokrytí části nákladů na provoz chirurgického oddělení, které umožnilo zlepšit úroveň asistence a péče. Nová kapacita zařízení dnes zaručuje 7000 porodů ročně i s nimi související gynekologickou asistenci a péči o novorozence.

Význam Centra se neomezuje pouze na zdravotní péči – zařízení je zároveň vzdělávacím centrem pro afghánský personál, který zde tvoří pouze ženy pracující denně v kontaktu s mezinárodním personálem.

Nemocnice v Anabah byla státem uznána jako národní vzdělávací centrum pro ženy specializující se v oboru porodnictví a gynekologie, a stala se tak symbolickým místem ženské emancipace.

Pupa a Emergency společně pro práva žen a jejich dětí.

ČÍSLA
274 000 vyšetřených žen
46 000 narozených dětí od roku 2009
500 porodů měsíčně
98 žen pracujících v Centru, z nichž 40 Afghánek

UNHCR

Ženy, dívky a děti po celém světě čelí diskriminaci a násilí kvůli svému pohlaví. V podmínkách konfliktů a na útěku se pro ně obtíže a nebezpečí ještě zvyšují. Ale i když se uprchlice dostanou do bezpečí, čelí větším problémům než muži.

Dívky a ženy uprchlice jsou prioritní cílovou skupinou UNHCR, agentury OSN pro uprchlíky, která od roku 2017 může počítat s podporou Pupa při zajišťování potřeb, jako je přístup ke vzdělání (v nouzových situacích je dvakrát vyšší pravděpodobnost u dívek než u chlapců, že nebudou chodit do školy), zdravotní služby, odborné vzdělávání a podpora drobného podnikání za účelem získání ekonomické nezávislosti..

Například v Jemenu podpora PUPA každoročně přispívá na pomoc tisícům dívek a žen. V prvních osmi měsících roku 2020, také díky PUPA, UNHCR zajistil:

- činnost psychologů, sociálních pracovníků a právníků, kteří kontaktovali více než 500 000 žen
- provozování 55 azylových domů, které umožňují únik před násilím v rodině
- služby zachraňující životy, včetně zdravotnických služeb, pro více než 220 000 lidí.
 

Vzhledem k tomu, že vysoké procento zaměstnanců představují maminky (i budoucí), považovala společnost za přirozené přijít s projektem, který by jim usnadnil náročný úkol, spočívající ve skloubení práce a mateřských povinností. Budova, tvořená jedním zcela nezávislým křídlem společnosti a obklopená vybavenou zahradou, bude sloužit 15 dětem ve věku od 3 měsíců do 3 let. Výchovný projekt byl svěřen jeslím, které již roky působí v oblasti společnosti a které již roky zajišťují provoz jeslí v obci. I proto je určitý počet míst vyhrazený pro děti mimo organizaci.

Hračky, knížky, hudba, volba pastelových barev v odpočinkové zóně a veselých barev v místnostech určených pro zábavu a hry. V jeslích Piri Piri se vše řídí potřebami těch nejmenších, protože oni jsou hlavními aktéry tohoto prostoru!