Pupa a emergency, společně od roku 2009

Pupa, afghánské ženy a jejich práva

Centrum mateřství v Anabah v Afghánistánu v údolí Pandžšír.
Jediné specializované a zcela bezplatné zařízení ve velmi rozlehlé oblasti údolí, které vzniklo za účelem poskytování gynekologické a porodní asistence ženám a jejich dětem, v zemi, kde je mateřská a kojenecká úmrtnost jednou z nejvyšších na světě.

Podpora firmy Pupa spočívá v přispění k výstavbě Centra a k pokrytí části výdajů na údržbu chirurgického oddělení, které umožnilo zlepšit úroveň asistence a péče. Nová kapacita zařízení dnes zaručuje 7000 porodů ročně i s nimi související gynekologickou asistenci a péči o novorozence.

Význam Centra se neomezuje pouze na zdravotní péči – zařízení je zároveň vzdělávacím centrem pro afghánský personál, který zde tvoří pouze ženy pracující denně v kontaktu s mezinárodním personálem..

Nemocnice v Anabah byla státem uznána jako národní vzdělávací centrum pro ženy specializující se v oboru porodnictví a gynekologie, a stala se tak symbolickým místem ženské emancipace.

Pupa a Emergency společně pro práva žen a jejich dětí.

ČÍSLA
274.000 vyšetřených žen
46.000 narozených dětí od roku 2009
500 porodů měsíčně
98 žen pracujících v Centru, z nichž 40 Afghánek