Pupa vždy respektovala stávající i budoucí zákonné předpisy a normy, platné v našem oboru. Naším záměrem tedy je dobrovolné respektování pokynů evropského společenství, které z etických důvodů doporučují, aby bylo testování in vitro a testování in vivo prováděno na lidských dobrovolnících pod kontrolou dermatologa. U testování in vitro lze předpokládat případné podráždění, takže každý dobrovolník může za plné bezpečnosti podstoupit testování in vivo.

Co se týče kosmetických ingrediencí, je nezbytné rozlišovat:

- ingredience, využívané po desítky let pro výrobu kosmetických přípravků jsou opatřeny soubory toxikologické dokumentace, obsahující údaje o testování na zvířatech, která byla prováděna v minulosti, což jsou skutečnosti, které nelze změnit;

- u surovin nově objevených od roku 2009 platí povinnost nahradit testování na zvířatech jinými, vědecky schválenými alternativními testovacími metodami.

Navíc od roku 2009 do roku 2013 a dále se zákaz rozšířil i na oblast obchodování s kosmetickými produkty s obsahem surovin, testovaných na zvířatech v zemích mimo EU. Závěrem je třeba uvést, že i přes významný pokrok, dosažený v posledních letech, bude přechod k alternativním metodám ještě vyžadovat vyšší úsilí a dosažení dalších vědeckých poznatků, aby tato metodika mohla zajistit odpovídající aspekty bezpečnosti produktů a ingrediencí a současně zdravotní nezávadnost pro spotřebitele, což zůstává hlavní prioritou.

Výrobce PUPA potvrzuje, že neprovádí testování vlastních hotových výrobků na zvířatech.